Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w iExpert – Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w iExpert

Dlaczego warto?

Prowadząc działalność gospodarczą lub wykonując wolny zawód trzeba się liczyć z ryzykiem konfliktu, także mającego wymiar prawny.

Może to być spór z pracownikiem, kontrahentem albo Urzędem Skarbowym, ZUSem. Ubezpieczenie ochrony prawnej D.A.S gwarantuje, że w takiej sytuacji otrzymasz pomoc prawnika.

Pomoc prawna o każdej porze dnia

D.A.S udostępnia telefon alarmowy czynny
7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę

Wszystkie dziedziny prawa

w tym prawo podatkowe, pracy i ubezpieczeń społecznych

Ochrona
RODO

Obejmuje spory związane z Ochroną Danych Osobowych

Proste,
zrozumiałe zasady

D.A.S nie stosuje wyłączeń

Zakres ubezpieczenia

Doradztwo i konsultacje prawne obejmują wszystkie dziedziny prawa – ALL RISK. Dotyczą tylko spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej nie stosuje się. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest wyłącznie sumą ubezpieczenia lub limitami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

D.A.S. w ramach spraw wymienionych w zakresie ubezpieczenia gwarantuje organizację oraz pokrycie kosztów następujących usług prawnych:

 • Porady i konsultacje prawne w formie telefonicznej.
 • Sporządzanie opinii i analiz prawnych i przesłanie ich drogą elektroniczną.
 • Analiza umów i projektów umów.
 • Identyfikacja stanu prawnego.
 • Udostępnienie wzorów umów.

W szczególności zakres bieżącej obsługi prawnej może dotyczyć następujących problemów prawnych:

 • Doradztwo prawne w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za doznaną szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną czynem niedozwolonym,
 • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa karnego.
 • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa wykroczeń.
 • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących prawa podatkowego.
 • Doradztwo prawne w zakresie obrony Ubezpieczonego przed roszczeniami.
 • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących sporów umownych.
 • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących ochrony prawnej pracodawcy.
 • Doradztwo prawne w sprawach dotyczących obrony przed roszczeniami odszkodowawczymi.

Zamów polisę

Ubezpieczenie otrzymasz bezpłatnie jeśli wykupisz w iExpert dowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Jeśli masz już polisę OC w innym towarzystwie, możesz także zawrzeć ubezpieczenie ochrony prawnej w iExpert – aby otrzymać ofertę skontaktuj się z nami.

Kontakt

iExpert.pl

 • iExpert.pl
  Al. Jerozolimskie 99/32
  02-001 Warszawa

 • 22 646 42 42

o iExpert

Zapewniamy specjalistyczną i wszechstronną ochronę wykonywanej pracy, oferując ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej – zarówno obowiązkowe, jak i nadwyżkowe dla 16 grup zawodowych m. in.: adwokatów, architektów, lekarzy, księgowych, radców prawnych, rzeczoznawców majątkowych.

Każdego roku ubezpieczamy ponad 50 tys. specjalistów umożliwiając im efektywne prowadzenie działalności zawodowej. Bezpośrednio współpracujemy z 6 izbami zawodowymi, zapewniając kompleksową obsługę ubezpieczeniową ich członkom.

Nr rejestru pośredników ubezpieczeniowych 11170179/A Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850. Kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.

Skontaktuj się z nami